วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

Protocal Internet

โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต

The five-layer TCP/IP model
5. Application layer

DHCP • DNSFTPGopher • HTTP • IMAP4 • IRC • NNTP • XMPP • MIME • POP3 • SIP • SMTP • SNMP • SSH • TELNETRPCRIPRTPRTCP • TLS/SSL • SDP • SOAP •

4. Transport layer

TCP • UDP • DCCPSCTPGTP

3. Internet layer

IP (IPv4IPv6) • IGMP • ICMP • RSVPBGPOSPFISISIPsecARPRARP

2. Data link layer

802.11 • ATM • DTMEthernetFDDIFrame RelayGPRSEVDOHSPAHDLC • PPP • L2TPPPTP • …

1. Physical layer

Ethernet physical layerISDNModems • PLCSONET/SDHG.709WiMAXโพ รโทคอลอินเทอร์เน็ต (ไอพี)​ (Internet Protocol: IP) เป็นโพรโทคอลที่ ใช้ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ไอพีเป็นโพรโทคอลที่เป็นรากฐานสำคัญของอินเทอร์เน็ต มักกล่าวคู่กับ Transmission Control Protocol ในชื่อ TCP/IP การทำงานของไอพีเป็นการทำงานแบบไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล

รุ่น ปัจจุบันคือ IPv4 และกำลังอยู่ในช่วงผลักดันให้ใช้ IPv6


อ้างอิง จากวิกิพีเดีย


http://www.onairnetwork.net : รับวางโคโล , โคโล , โคโลเคชั่น , ติดตั้งโคโล , ติดตั้งระบบเน็ท , อินเทอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น