วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Netstat คืออะไร

คำสั่ง netstat
เป้นคำสั่งที่ทำงานใน command
การเรียกใช้
ไปที่ start
run
พิมพ์ cmd
มาดูวิธีใช้นะครับ
ตรวจดูการเชื่อมต่อทั้ง หมดด้วยคำสั่ง netstat
-h แสดงรายละเอียดออปชันต่างๆของคำสั่งnetstat ที่สามารถใช้ได้
-a แสดงการเชื่อมต่อทุกสถานนะพร้อมด้วยหมายเลขพอร์ทที่ใช้
-e แสดงสถิตติการใช้งานethernetว่ามีการรับส่งข้อมูลชนิดไหนเท่าไรมักจะใช้ ประกอบกับออปชัน-s
-n แสดงip address (แทนชื่อโดเมน)และหมายเลขพอร์ต(แทนชื่อบริการ)ที่กำลังใช้งานอยู่
-p pro แสดงข้อมูลการเชื่อมต่อของโปรโตคอลเฉพาะโดยแทนที่คำว่าproด้วยtcpหรือudpและ ถ้าใช้ร่วมกับออปชัน-sก็จะเห็นสถิตติของการเชื่อมต่อแต่ละโปรโตคอลและสามารถ ระบุโปรเป็นtcp,udp,ipได้
-r แสดงข้อมูลของตาราง routing
-s แสดงสถิตติการใช้งานโปรโตคอลทั้งหมดถ้าใช้ร่วมกับออปชัน-pก็จะแสดงสถิตติ เฉพาะโปรโตคอลที่เลือก

ตัวอย่างของ netstat -n
ความหมายของแต่ละ ช่อง
Proto แสดงชนิดโปรโตคอลที่ใช้ติดต่อสื่อสาร
Local Address แสดงค่าIP Address ของเครื่องเราพร้อมด้วยหมายเลขพอรืตที่ทำการเชื่อมต่อ
Foreign Address แสดงค่าIP Address ของเครื่องที่ติดต่อเข้ามาพร้อมด้วยหมายเลขพอร์ตที่ทำการเชื่อมต่อ

http://www.onairnetwork.net : รับวางโคโล , โคโล , โคโลเคชั่น , ติดตั้งโคโล , ติดตั้งระบบเน็ท , อินเทอร์เน็ต, Webhosting, VPS , Hosting, โฮสติ้ง, เว็บไซต์, Website, ISP, Network , Internet, Streaming, เว็บโฮสติ้ง, idc, cat, กสท., การสื่อสาร, computer, general, original, download, click, click here, cisco, 3com, swicthing, hub, lan, local area network, cat5, cat6 , true, inet, proen, otaro, ispio, colo bit, bit torrent

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น