วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เรียนรู้การใช้งาน เสิร์ช เอ็นจิ้น

เรียนรู้การใช้งาน เสิร์ช เอ็นจิ้น
ปัจจุบันนี้ เสิร์ช เอ็นจิ้น (search engine) กลายมาเป็นสิ่ง จำเป็น สำหรับการท่องโลกอินเตอร์เนต เพราะหาก ไม่มีบริการ ช่วยค้นหาข้อมูล เหล่านี้ เราต้องใช้เวลานับหลายชั่วโมง หรือเป็นวัน ที่จะค้นหาข้อมูล ที่เราต้องการ จะใช้งานครบ ซึ่งเสิร์ช เอ็นจิ้น ก็มีมากมาย หลายเจ้า ให้เราได้เลือกใช้งาน กัน ซึ่ง แต่ละเจ้า ก็มีวิธี การที่ ใช้ค้นหาาข้อ มูล ที่แตกต่างกัน เราสามารถแบ่ง เว็บไซต์ ที่ให้บริการค้นหาข้อมูล ออกเป็น ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่

การบริการค้นหา ข้อมูลตามหมวดหมู่ (directory)

ข้อแตกต่าง ระหว่างวิธีการทั้งสอง เปรียบเทียบได้ว่า ให้เว็บไซต์ที่มีอยู่ทั้งหมด เป็นหนังสือหลายล้านเล่ม เทคนิคการ ใช้ อินเด็กซ์ ก็คือ การทำบัญชีรายการ ของคำ ทุกคำ ที่มีอยู่ใน หนังสือทุกเล่ม เมื่อ เรามองหาคำที่เราต้องการ จากบัญชีนี้ เราจะทราบทันทีว่า หน้าใดของหนังสือเล่มใด ที่มีคำ ๆ นี้อยู่ บ้าง ส่วนอีกวิธีหนึ่ง จะทำการแบ่งประเภท ว่า หนังสือแต่ละเล่มมีหัวเรื่องตรงกับ ประเภทใหญ่ ๆ อะไรบ้าง แล้วนำหนังสือมาวางเรียง ไว้ภายใต้หัวเรื่อง ประเภทเดียวกัน รอให้เรามาค้นต่อไป

  • การค้นหาโดยใช้อินเด็กซ์

เราคง เคยได้ยินชื่อ เสิร์ช เอ็นจิ้น อย่าง อัลตาวิสต้า (AltaVista/www.altavista.digital.com) และฮ็อทบ็อท (HotBot/www.hotbot.com) ทั้งสอง เป็นตัวอย่างของเสิร์ช เอ็นจิ้นนี้ หลักการคือ เขาจะม ีโปรแกรมตัวหนึ่ง เป็นตัวสแกน ไปตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เรียกว่า โปรแกรม สไปเดอร์ การค้นหา ข้อมูลโดยใ ช้ อินเด็กซ์ มีจุดเด่นอยู่ ตรงฐานข้อมูล ที่ใหญ่โตและยัง มีการปรับปรุงข้อมูล ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดเวลา เพราะ สไปเดอร์มัน ทำงาน ไม่หยุด ยกตัวอย่าง เช่น ถ้า เราต้องการค้นหาข้อมูลใน อัลตาวิสต้า เพื่อขอรายละเอียด เกี่ยวกับตัว "Spider" เราก็จะ ได้ผลลัพธ์ ออกมาว่า มีเว็บเพจประมาณ 39,000 หน้า ที่มีคำนี้อยู่ ซึ่งนี่ คือข้อเสียของ การค้นหาด้วยวิธีนี้

  • การค้นหาตามหมวดหมู่

เสิร์ช เอ็นจิ้น ชื่อดังอีก 2 ตัว ได้แก่ ยาฮู (Yahoo!/www.yahoo.com)และแมกเจลแลน (Magellan/www.magellan.com) เลือกใช้เทคนิคนี้ โดยใช้มนุษย์ เป็นคนจัดหมวดหมู่ ของเว็บไซต์ และคอย ปรับปรุงให้ขอมูล ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากบัญชี รายชื่อเว็บไซต์ ได้ผ่านการจัด หมวดหมู่โดยมนุษย์ ดังนั้น ในรายชื่อก็จะมี รายละเอียด คร่าว ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ ที่เพิ่มเติม ลงไป ข้อของการค้นหาแบบนี้คือ จะสามารถตีกรอบผลลัพธ์ ออกมาตรง กับความ ต้องการ มากขึ้น เช่น เราลองใส่คำว่า "Spider" ในยาฮู! ค้นหาดู เราจะได ้รายการของ หมวดหมู่ออก มา เช่น zScience: Zoology: Animals,Insects and Pets: Arachnids แล้ว ก็มี Computers and Internet: Internet: World Wide Web: Searching the Web: Robots,Spiders, ด้วย รายชื่อหมวดหมู่เหล่านี้ จะช่วยให้เรา ค้นหา ความหมายตามที่เรา ต้องการ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อเสียของ การค้นหาของยาฮู! คือ มันจะค้นหาเฉพาะหน้าที่เป็น โฮมเพจ(หน้าแรก) ของแต่ละเว็บไซต์ เท่านั้น

Yahoo

ตัวค้นหาข้อมูล Yahoo เป็นตัวค้นหาข้อมูล ลักษณะการค้นหาในแบบเมนู คือ บนจอภาพจะแบ่งหัวข้อต่าง ๆ ออก เป็นหมวดหมู่ ใหญ่ ๆ หรือเรียกว่า หัวข้อหลัก ในแต่ละหัวข้อหลักประกอบ ด้วยหัวข้อย่อยอีกหลาย หัวข้อ เราสามารถเจาะลง ไปใน หัวข้อ ที่เกี่ยวข้อง ทีละ ชั้น จนกระทั่ง ไปถึงหัวข้อ ที่เราต้องการ หรือใส่สิ่งที่เราต้องการค้นหา ลงไปในช่อง ว่าง สำหรับ ใส่ข้อความแล้วสั่ง ให้โปรแกรมค้นหาสิ่ง นั้น ก็ได้ เทคนิคการ ใช้งานของ Yahoo คือ จะค้นหาข้อมูล ตามคำที่เราพิมพ์ เข้าไป มากกว่าที่จะค้นหา ตามความหมาย ของคำ การค้นหาข้อมูล ที่ต้องการ โดยกำหนดข้อแม้ แบบตรรก เช่น AND , OR สามารถทำได้โดยกำหนด ใน Search Option ซึ่งจะมีควาหมาย ให้ Yahoo ค้นหาข้อมูลเฉพาะคำที่กำหนด ทั้วคำ หรือคำ ใดคำหนึ่ง ที่กำหนดก็ได้

สำหรับผล การค้นหา ข้อมูลของ Yahoo จะแสดงผลเป็น แต่ละหัวข้อเรียงกันไป โดยในแต่ละ หัวข้อจะมีคำบรรยาย ย่อ ๆ ในเราพอ ทราบ ว่าหัวข้อ ที่ค้นหามา ได้นั้น เป็นเรื่องราวเกียวกับอะไร เพื่อที่เราจะได้เลือกค้นหา สิ่งที่เราต้องการจากหัวข้อ เหล่านั้นต่อไป แต่ผล การค้นหาข้อมูล แบบ Yahoo จะไม่มีคะแนนหรือเปอร์เซ็นต์ ความใกล้ เคียงของผลลัพธ์ กับสิ่งท่ต้องการค้นหา แสดงให้เราทราบ อย่างตัวค้นหาอื่น ๆ เราสามารถเข้าไปทดสอบความสามารถของ Yahoo ได้ที่ http://www.yahoo.com/

Infoseek

Infoseek จัดว่าเป็นตัวค้นหาข้อมูล ที่มีเทคโนโลยี ก้าวหน้าที่สุดตัวหนึ่งใน อินเตอร์เนต คือ สามารถค้นหาข้อมูลได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา คำแบบ ธรรมดา การค้นหาความหมายของคำ การค้นหา ในลักษณะของคำพูด ไปจนถึง การค้นหาแบบตรรกะ Infoseek จะค้นหา ข้อมูลจากแหล่ง ที่เป็น Web และ Newsgroup เป็นหลัก นอกจากนี้ Infoseek ยังมีเมนู ในการค้นหาข้อมูล ที่แบ่งออก เป็นหัวข้อต่าง ๆ ให้ เลือกค้นหา คล้าย ๆ กับเมนูของ Yahoo การค้นหาข้อมูลของ Infoseek ใช้หลักการของ "Concept based" คือ สามารถหาข้อ มูลที่ต้องการ โดยใช้ความหมาย ของข้อมูล ดังนั้นแม้ว่า ข้อมูลบางแห่ง จะไม่มีคำที่เราสั่ง ให้ค้นหาอยู่เลย แต่ถ้ามีความหมาย ตรงกัน Infoseek ก็จะถือว่าข้อมูล นั้นตรงกับ สิ่งที่เราค้นหา ซึ่งถ้าใช้วิธีการค้นหา ขอ้มูลด้วย วิธีเปรียบเทียบ คำแบบตรง ๆ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่แคบกว่า และจำนวนข้อมูลที่ค้นพบน้อยกว่า

นอกจากนี้ Infoseek ยังมีเทคนิค ที่ใช้ กำหนด ให้ค้นหา ข้อมูลเจาะจงในแบบต่าง ๆ ได้อีกด้วย คือ ถ้าต้องการ ให้ค้นหา คำ สองคำ ที่ติดกัน ก็ได้ใช้เครื่องหมาย (-) ระหว่างคำ เช่น cable-network จะหมายถึง การค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับ วิทยุหรือโทรทัศน์ ที่ให้บริการ cable network อย่างเช่น CNN แต่ถ้าไม่ใส่เครื่องหมาย (-) จะเป็นการค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับ cable หรือ network ก็ได้ ซึ่ง จะรวมถึง การต่อ LAN สิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับเคเบิ้ล เราอาจใช้เครื่อหมาย " " แทนเป็น "cable network" ก็จะได้ผลเหมือนกัน

ผลลัพธ์ ที่ได้ จากการค้นหา ขอ้มูลใน Infoseek จะแสดงเป็นหัวข้อ เรียงตามลำดับ ความใกล้เคียง กับสิ่งที่เราค้นหา โดยมีคะแนน ความใกล้เคียง แสดงอยู่ ในวงเล็บ พร้อมบอกขนาดของเอกสาร นั้น ด้วยว่ามี ขนาดกี่กิโลไบต์ นอกจากนี้ยัง แสดง ข้อความย่อของแต่ละหัวข้อนั้น ประกอบด้วย เพื่อที่เราจะได้อ่านดูว่า มีเอกสารใดตรงกับ สิ่งที่เราต้องการ เราสามารถเข้าไปทดสอบความสามารถของ Infoseek ได้ที่ http://www.infoseek.com/

Excite

การค้นหาข้อมูลของ Excite นั้น จะค้นหาข้อมูลที่ เป็นคำ หรือความหมาย ของคำ โดยจะค้นหาจาก World Wide Web และ Newsgroup เป็นหลัก โดยใช้เทคนิคแบบ "Concept based" คือ พยายามตี ความหมาย ข้อมูลที่เราต้องการค้นหา กับข้อมูลแต่ละ site ในคลังข้อมูล ว่ามี site ใด เก็บข้อมูลตรงกับ ความหมายที่เราต้องการบ้าง ไม่ได้ดู เฉพาะ การเปรียบเทียบ คำต่อคำ ให้เหมือนกันเท่านั้น

นอกจากนี้ Excite ยังมีโปรแกรม ที่เรียกว่า Spider คอยสำรวจตรวจสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้ คลังข้อมุล ถูกต้องตลอด เวลา การ ค้นหาข้อมูล แบบตรรกะ ทำได้โดยใส่ คำว่า AND ,OR , NOT และใช้วงเล็บ ( ) เพื่อกำหนดสิ่งที่ ต้องการค้นหา ให้เฉพาะ เจาะจง ยิ่งขึ้น รวมทั้ง ใช้เครื่องหมาย (+) และเครืองหมาย(-) เพื่อกำหนดว่า จะให้ค้นหา รวม หรือรวม อะไรบ้าง เช่น food AND (thai OR chiness) จะหมายถึง การค้นหา อาหารไทยและอาหารจีน เท่านั้น โปรดสังเกตว่า สิ่งที่เราต้องการ ค้นหา ใช้ตัว พิมพ์เล็กสะกด ส่วนคำ AND, OR , NOT นั้น ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ สะกด เพื่อ ความชัดเจนใน การค้นหา ถ้าเราสั่ง ให้ค้นหา disney+movie จะหมายถึง การค้นหาภาพยนต์ของดิสนีย์ ซึ่งเครื่องหมาย + จะอยู่ติดกับคำว่า movie โดยไม่ต้องมีการเว้นวรรค หรือ ถ้าสั่งให้ค้นหา pets -dog จะหมายถึง การค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับสัตว์ เลี้ยง ที่ไม่รวมสุนัข

การแสดงผล คล้าย ๆ กับ ของ Yahoo และ Infoseek คือ มีการแบ่งหัวข้อต่าง ๆ ให้เราค้นหาลงไปทีละชั้น จนกระทั่ง พบข้อมูล ที่เราต้องการ โดยแบ่งเป็น หัวข้อใหญ่ ๆ และมีหัวข้อย่อย ๆ อยู่ในหัวข้อใหญ่อีกทีหนึ่ง และมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์ความ ใกล้เคียง ของข้อมูล อยู่หน้าหัวข้อ ตัวเลขที่มาก จะแสดงความใกล้เคียง ได้มากกว่า ตัวเลขน้อย ๆ เราสามารถเข้าไปทดสอบความสามารถของ Excite ได้ที่ http://www.excite.com/

Lycos

Lycos จะค้นหาข้อมูล จาก World wide Web ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคำต่อคำ การค้นหาข้อมูลที่ เป็นวลี หรือข้อความ รวมไป ถึง การค้นหาข้อมูลใน แบบตรรกะ (boolean) ที่มี AND , OR , NOT รวมอยู่ ในข้อแม้ ของสิ่งที่ เราสั่ง ให้ค้นหา ด้วย โดย Lycos มีโปรแกรม Spider คอยปรับปรุง ความถูกต้อง ของคลังข้อมูล ทุกวัน นอกจาก จะค้นหา ข้อมูลตามที่เรา ป้อน เข้าไปแล้ว Lycos ยังมีเมนูการค้นหา ข้อมูล ที่แบ่งออก เป็นหัวข้อ ต่าง ๆ เช่น เดียวกับ ตัวค้นหาข้อมุลอื่น ๆ ให้เราเลือกเจาะหา ข้อมูล ที่ต้องการ ได้อีกด้วย

ผลลัพธ์ของ การค้นหา ข้อมูล จาก Lycos จะแสดงเป็นหัวข้อ เรียงกัน ไปพร้อมกับ ข้อความ อย่างย่อ ๆ ของหัวข้อนั้น ๆ และตัวเลข เปอร์เซ็นต์ แสดง ความใกล้เคียง ของข้อมูล คล้าย ๆ กับการ แสดงของ Excite คือ ตัวเลขที่แสดง เปอร์เซ็นต์ มาก จะ มีความ ใกล้เคียง ของข้อมูล มาก และใน Lycos จะแสดงรายละเอียดด้วย ว่า หัวข้อนั้น มีคำ ที่ต้องการค้นหา อยู่กี่คำ ทำให้ ผู้ใช้เลือกค้นหา ข้อมูล จากหัวข้อ ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น เราสามารถเข้าไปทดสอบความสามารถของ Lycos ได้ที่ http://www.lycos.com/

http://www.onairnetwork.net : รับวางโคโล , โคโล , โคโลเคชั่น , ติดตั้งโคโล , ติดตั้งระบบเน็ท , อินเทอร์เน็ต, Webhosting, VPS , Hosting, โฮสติ้ง, เว็บไซต์, Website, ISP, Network , Internet, Streaming, เว็บโฮสติ้ง, idc, cat, กสท., การสื่อสาร, computer, general, original, download, click, click here, cisco, 3com, swicthing, hub, lan, local area network, cat5, cat6 , true, inet, proen, otaro, ispio, colo bit, bit torrent

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น