วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

MAMBO คืออะไร

โปรแกรม MAMBO คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ ช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ในทันที โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียน โปรแกรมสร้างเว็บเพจ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้เช่นกัน ตัว MAMBO นั้นยังมี เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้ สามารถแก้ไข และตกแต่งหน้าตาเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย คล้ายกับโปรแกรม MICROSOFT WORD ที่เราใช้งานเป็นประจำ ปัจจุบัน MAMBO ได้มี ผู้พัฒนาเมนูต่างๆเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม MAMBO มากยิ่งขึ้น

ImageMAMBO เป็นระบบบริหารจัดการเว็บ ไซต์ (Content Management System : CMS) ประเภท Open Source ที่ เป็น Free Software ภายใต้ลิขสิทธิ์ประเภท GNU/GPL ที่ ใช้งานง่าย มีส่วนประกอบสำหรับใช้งานหลากหลายและสามารถพัฒนา โปรแกรมเพิ่มเติมในรูปแบบ Component หรือ Module ได้ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และ สามารถกำหนดหรือตกแต่งรูปแบบของเว็บไซด์ (Theme) เพิ่ม เติมได้ตามความต้องการ การส ร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม MAMBO นี้ จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและใช้ต้นทุนในการพัฒนาไม่สูงมากนักจึงเหมาะ สำหรับนำมาใช้ในหน่วยงานหรือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีงบประมาณไม่มาก นักแต่ต้องการมี Website ที่มี คุณสมบัติครบถ้วนเหมือนกับองค์กรใหญ่ๆ นอก จากนี้ผู้ดูแลเว็บไซต์ สามารถ กำหนดโครงสร้างในแสดงข้อมูลของเว็บไซต์ในส่วนของการจัดตำแหน่ง Module ต่างๆ ในหน้าของเว็บไซต์และสามารถการกำหนดโครงสร้างหมวดหมู่ของบทความที่ต้องการ แสดงและสามารถสร้างเนื้อหาบทความต่างๆ ได้ อย่างไม่จำกัดจำนวนหน้า ได้ด้วยตัวเองผ่านโปรแกรมบริหารจัดการ Website แบบอ อนไลน์ นอกจากนี้ MAMBO สามารถ เพิ่มเติมฟังก์ชั่นอื่น ๆ เข้าไปยังระบบได้ เช่น ระบบซื้อ-ขายสินค้าออน์ไลน์ , มี เดียแกลเลอรี่ , กระดานพูด-คุย ซึ่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เองผ่านหน้าผู้ดูแลระบบออนไลน์

ความสามารถเบื้องต้นของ MAMBO

*
รอง รับการใช้งานหลายภาษา
*
รอง รับการใช้งาน wysiwyg editor ทำให้สามารถสร้างเนื้อหา/บทความ ได้ง่ายเหมือนทำงานกับโปรแกรม MS-Word
*
ระบบจัดการเนื้อหา/บทความ ( Content Management)
*
ระบบจัดการข้อมูลการติดต่อ( Address Book)
*
ระบบจัดการสมาชิก/ระบบส่ง Mail สำหรับ สมาชิก ( Member System)
*
ระบบจัดการรูปภาพและมัลติมีเดียไฟล์ ( Media Galleries)
*
ระบบจัดการกระดานข่าว( Web Board)
*
ระบบจัดการสมุดเยี่ยม ( Guest Book)
*
ระบบจัดการเอกสาร/ระบบจัดการการ Download แฟ้ม ข้อมูล
*
ระบบ แบบสำรวจความคิดเห็น( Poll)
*
ระบบจัดการป้ายโฆษณา( Banner)
*
ระบบจัดการ WEBSITE สำหรับ ผู้ดูแลระบบ ( Administration System)
*
สามารถเพิ่มโปรแกรมที่ทำงานด้านต่างๆ ได้ไม่จำกัด
*
สามารถพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดยใช้ ภาษา PHP และ ฐานข้อมูล Mysql

สิ่งที่ต้องเตรียมในการใช้งาน MAMBO ใน การที่เราต้องการใช้โปรแกรม MAMBO นั้น สิ่ง ที่เราจำเป็นต้องมี และสำคัญมากนั้นก็คือ

*
WEBSERVER เว็บเซิฟร์ เวอร์ คือ เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ และสามารถแสดงข้อมูลเว็บไซต์ได้โดยจะมีโปรแกรมที่ช่วยในการจัดเก็บและประมวล ผลเว็บไซต์ กระนั้นเราเองก็สามารถจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ให้สามารถสร้างเป็นเครื่อง SERVER จำลอง ได้ ด้วยใช้โปรแกรมเช่น โปรแกรม APPSERV หรือ โปรกรมอื่นๆ
*
MY SQL มาย เอสคิวแอล คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่เก็บดาต้าเบส ของโปรกรม MAMBO
*
WS_FTP_PRO หรือ โปรแกรมที่ใช้ในการ UPLOAD ไฟล์ MAMBO ของ เราขึ้นบน WEBSERVER
*
ตัวโปรแกรม MAMBO เป็น ตัวโปรแกรมที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม MAMBO สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ HTTP://WWW.MAMBOSERVER.COMข้อมูล แหล่ง อ้างอิง

Mambo Thailand 2007

http://www.mambothailand.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น