วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (IT ย่อจาก information technology) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบ
คลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สามารถแบ่ง กลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมาก
มาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ ยังต้องอาศัยการ
ทำงานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเครือข่าย (การสื่อสาร) โดยมีการ
ส่งข้อมูลต่างๆไปยังเครื่องลูก (ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย) ในบางครั้งจะมีการใช้ชื่อว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and
communications technology ย่อว่า ICT

บริการโฮสต์ติ้งคุณภาพ ราคามาตรฐาน มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูง
ด้วยประสบการณ์ในสายอาชีพทางด้าน งาน IT มากว่า 20 ปี ลูกค้า Bangkok4u.com Hosting จึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการบริการ
ที่ตรงกับปัญหาและเป้าหมาย เราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เรามีความโปร่งใสโดยลูกค้า สามารถตรวจสอบปริมาณและการทำงานของ CPU
ได้จากกราฟ MRTG ที่เรา ได้จัดเตรียมไว้ เมื่อมีการใช้ปริมาณที่สูง เราจะทำการเพิ่ม Server เพื่อรองรับโดยทันที


http://www.onairnetwork.net : รับวางโคโล , โคโล , โคโลเคชั่น , ติดตั้งโคโล , ติดตั้งระบบเน็ท , อินเทอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น