วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

SEO เหมาะสมกับทุกธุรกิจหรือไม่

สำหรับนักการตลาดที่เสาะหาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ซึ่ง SEO ก็เป็นช่องทางการตลาดช่องทางหนึ่งที่ทรงพลังมาก คือมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ Google เพื่อค้นหาข้อมูลในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และการที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาสิ่งใดก็ตามใน Google แสดงว่าคนเหล่านั้นกำลังสนใจ หรือ กำลังศึกษาหาข้อมูลในสิ่งที่เค้าเหล่านั้นค้นหา กรณีที่ธุรกิจของท่านเป็นสิ่งที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาอยู่ตลอดเวลาแล้วนั้น SEO เป็นช่องทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ที่เข้าเว็บไซต์ได้อย่างมาก และทำให้เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้น แต่ถ้าธุรกิจของท่านเป็นสินค้าชนิดใหม่ ธุรกิจใหม่ ซึ่งคนทั่วไปยังไม่รู้จัก ย่อมไม่เกิดการค้นหา ช่องทางการตลาดที่จะมาช่วยอุดช่องโหว่นี้ก็ควรจะใช้ Social Media Marketing ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและเข้าถึงกลุ่มคนได้จำนวนมากและเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับช่องทางการตลาดช่องทางอื่นๆ แต่ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้ใช้เว็บ Social Network ต่างๆ ว่าเค้าเข้ามาเพื่อติดต่อสื่อสารกัน พูดคุยกัน ไม่ได้เข้ามาเพื่อมาซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ ดังนั้น Social Media Marketing จะช่วยในการสร้างแบรนด์ ทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นเมื่อเค้ามีความต้องการสินค้าหรือบริการของเราแล้ว ในโอกาสต่อไปเค้าก็อาจจะใช้ Google ในการค้นหาสินค้าหรือบริการของเรา
สรุปแล้วการทำ SEO เหมาะสมกับธุรกิจที่คนทั่วไปรู้จักแล้ว และมีปริมาณการค้นหาผ่าน Google บ้าง ถึงจะเหมาะสม ส่วนธุรกิจใหม่ควรใช้ Social Media Marketing ในการโปรโมทเว็บไซต์ในช่วงแรกหลังจากนั้นก็ควรใช้ SEO
ปรึกษาเรื่อง Internet Marketing ได้ที่ NetdesignRank.com เราคือผู้นำในด้าน SEO และ Social Media Marketing
For related post, please visit SEO เหมาะสมกับทุกธุรกิจหรือไม่.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น