วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

จดโดเมน

ชื่อโดเมน คือ ชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อความสะดวกในการเรียกดูเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จดโดเมนสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนการเรียกแทนหมายเลขทางอินเตอร์เน็ต (IP Address : Internet Protocol Address) เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการเรียกใช้และจดจำ ทั้งนี้ชื่อเรียกเป็นทางการของชื่อโดเมนหรือโดเมนเนม คือ “โดเมนเนมซิสเท็ม” (Domain Name System : DNS) ซึ่งหมายถึง ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย เพื่อให้บริการกับผู้ใช้ในการกำหนดชื่อให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ของตนนั่นเอง Domain Name คือชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยัง Website ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชื่อที่ใช้ต้องเป็นชื่อที่ไม่มีใครในโลกใช้ เพราะถ้ามีคนใช้ชื่อใดแล้วเราจะไปจดชื่อซ้ำไม่ได้ ชื่อ Domain Name จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ไม่แตกต่างกัน เพราะระบบอินเตอร์เน็ตจะรับรู้ตัวอักษรเป็นตัวเล็กทั้งหมด เช่น RESELLERthailand.com และ resellerthailand.com ถือว่าเป็นชื่อเดียวกัน
Please visit จดโดเมน for more detail.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น