วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ข้อแนะนำในการเลือก Hosting

ความน่าเชื่อถือของบริษัทและเป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ไม่ควรเลือก Hosting ที่เป็นบุคคลธรรมดา เพราะผู้ให้บริการ Hosting ในลักษณะนี้จะหลบหนีเมื่อเกิดปัญหาแล้วท่านจะหาผู้รับผิดชอบไม่ได้การบริการทั้งก่อนและหลังการขายการช่วยเหลือให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการบางรายเพียงแค่โฆษณา และขายให้ได้เพียงอย่างเดียว แต่เมื่อท่านมีปัญหาต้อง การความช่วยเหลือ ท่านอาจไม่ได้รับบริการตรงนี้ เพราะผู้ให้บริการบางรายอาจอ้างว่าค่าบริการของเขาที่ให้นั้นถูกมากแล้วก็ ไม่ควรคาดหวังอะไรมากนักการโฆษณาหลีกเลี่ยงผู้ให้บริการที่โฆษณาเกินจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Web Space และ Data Transfer/Bandwidth ว่าให้ได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งในทางเป็นจริงนั้นทำไม่ได้ เป็นการหลอกลวงทั้งสิ้น ซึ่งจะขออธิบายได้ดังนี้NetdesignHost.com อันดับ 1 Hosting Read the rest of this entry »

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น